Rekenen op de Eindtoets

Op het afnamemoment M8 zijn de leerlingen gemiddeld iets vaardiger dan op het afnamemoment B8. In de tabel staan twee kolommen met een indeling in niveau-groepen op het afnamemoment B8. Deze gegevens zijn voor u van belang als u de toets eind oktober/begin november afneemt. Er staan in de tabel ook twee kolommen met de indeling in niveaugroepen op het afnamemoment M8. Deze gegevens moet u gebruiken als u de toets in de tweede helft van januari of begin februari afneemt.

Voorbeeld

Een voorbeeld: Isa heeft de toets (deel 1, 2, 3 en 4) begin november gemaakt en heeft een toetsscore van 60 gehaald (als u alleen het aantal fouten heeft genoteerd dat Isa heeft gemaakt, kunt u de gegevens ook snel uit de tabel aflezen). In de tabel kunt u aflezen dat bij een toetsscore van 60 op afnamemoment B8 een vaardigheidsscore hoort van 101. Bij deze vaardigheidsscore hoort op het afnamemoment B8 niveau C (als u de indelingen A tot en met E hanteert) en niveau III (als u de indeling 1 tot en met V gebruikt).
In de tabel is ook een kolom opgenomen met het score-interval. De vaardigheidsscores geven weliswaar de beste schatting van de rekenvaardigheid, maar u moet zich realiseren dat niet kan worden uitgesloten dat de werkelijke vaardigheid iets hoger of lager ligt dan door de scores wordt aangegeven. Hoeveel hoger of lager kunt u zien in de kolom score-interval van de omzettings-tabellen. Daar is voor iedere score aangegeven wat de mogelijke afwijking is naar boven en naar beneden, het score-interval. Het score-interval is hier zo gekozen dat ongeveer 70% van de mogelijke afwijkingen binnen het interval valt. Wanneer dit interval vooral van belang is en hoe u dit interval moet interpreteren kunt u de handleiding lezen.

Je bent leraar voor je het weet

Lijkt het jou leuk om les te geven? Kinderen leren rekenen en hen zien groeien? Dan is de Pabo wat voor jou.

En het mooie is… je bent al leraar voor je het weet!

Leuker leren

Meester Kasper

OBS Koning Alexander

Op school

De beste onderwijzers

Bijles op de basisschool

Onderwijsbeesten

Lerarenregister

Lesidee 24

Lesidee uitwisselen

Straks voor de klas vacatures

Bijlesbureau